Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Almene boliger

Almene boliger adskiller sig fra almindelige lejeboliger ved at være opbygget omkring et beboerdemokrati.

 

På et afdelingsmøde vedtages hvert år et driftsbudget. Hvis den gældende leje ikke kan dække driftsudgifterne i afdelingen, skal lejen forhøjes, så der igen er dækning. Man opererer her med begrebet balanceleje. Boligorganisationen må med andre ord ikke tjene på huslejen. 

Vi rådgiver blandt andet boligorganisationer ved råderetssager, fraflytningstvister og ved førelse af sager ved beboerklagenævn og boligretten.

Vi bistår ligeledes boligorganisationer i forbindelse med behandling af persondata i de enkelte afdelinger, herunder bistand til brug for udarbejdelse af de nødvendige politikker og dokumenter på området.