Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Andelsboliger

Vi fungerer som løbende rådgivere for andelsboligforeningers bestyrelser samt ejendomsadministrationsselskaber. Vi yder bistand i relation til de forskellige problemstillinger, som andelsboligforeninger bliver præsenteret for i dagligdagen. 

 

Vi deltager på generalforsamlinger, der kræver særlig faglig ekspertise.

 

Vi yder herudover rådgivning i forbindelse med eksklusion af andelshavere, skik- og ordenssager, overdragelser og vedtægtsændringer.

 

Vi fungerer som rådgiver i forbindelse med andelsboligforeningers planlægning af vedligeholdelsesarbejder samt kontakt til realkreditforeninger.

Vi bistår andelsboligforeninger i forbindelse med behandling af persondata, herunder bistand til brug for udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.