Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Boliglejeret og erhvervslejeret

Vi yder rådgivning indenfor alle aspekter af boliglejeretten. Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakter, opsigelse eller ophævelse af lejere, lejeregulering, fraflytningstvister, herunder huslejenævns- , foged- og boligretssager.

Indenfor erhvervslejeretten bistår vi vores klienter indenfor alle områder herunder blandt andet udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, tillæg til erhvervslejekontrakter, lejeregulering og afståelse.