Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Ejerskifte- og byggeskadeforsikringer

Vi har ført et stort antal retssager indenfor ejerskifteforsikringsområdet, hvilket gælder dels
sager om dækning under selve ordningen dels sager for og imod bygningssagkyndige.


Endvidere har vi kendskab til byggeskadeforsikringen, idet vi har arbejdet med branchen siden
ordningen blev indført.