Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Kontrakter

Vi rådgiver om alle kontrakter indenfor det entrepriseretlige område, herunder hoved- og totalentreprisekontrakter samt underentreprisekontrakter.

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af rådgivningsaftaler, både total- og underrådgivningsaftaler, samt aftaler vedrørende sideordnet rådgivning.

Endvidere rådgiver vi om salgs- og leveringsbetingelser, der ofte anvendes af materialeleverandører og byggemarkeder.

For alle kontrakttyper gælder, at vi både foretager gennemgang af kontraktudkast, samt udarbejder kontrakter fra bunden.

I forbindelse med kontraktindgåelse indenfor byggeri er afdækning af risici central. Derfor omfatter vores rådgivning også sikkerhedsstillelse og forsikringsmæssige forhold således, at klienten får klarhed over, i hvilket omfang de forskellige risici er dækket ind. Rådgivningen kan blandt andet omfatte sædvanlige arbejdsgarantier, produkt- og erhvervsansvarsforsikringer, entrepriseforsikringer, byggeskadeforsikringer samt forsikring mod brand og storm.