Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Rets- og voldgiftssager

Vi fører et betydeligt antal rets- og voldgiftssager indenfor vores specialområder.

 

Vi bistår endvidere vores klienter i forbindelse med alternative tvistløsninger såsom meditation og mægling.

Vi har fokus på konfliktforebyggelse samt hurtig løsning af tvister, således at vores klienter så vidt muligt kan undgå langvarige og omkostningstunge tvister.