Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Syn og skøn

Der gennemføres et stort antal syns- og skønssager indenfor byggeriets område, og ofte kan parterne løse deres uoverensstemmelser, når en skønserklæring foreligger. Derfor er en korrekt håndtering af syns- og skønssager helt afgørende, uanset om klienten er initiativtager til syns- og skønssagen, eller er blevet inddraget af en anden part.

Vi varetager hvert år et stort antal syns- og skønssager, hvor vi sikrer en korrekt håndtering af sagen, herunder at den rigtige skønsmand udmeldes, at de nødvendige spørgsmål stilles, og det nødvendige grundlag for skønsmandens besvarelse er til stede.